Brochure

Beter benutten van intelligente Mobiliteit


Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De brochure ‘Beter benutten van intelligente Mobiliteit’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De brochure geeft inzicht in hoe intelligente mobiliteit nu en in de toekomst een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke doelstellingen en hoe overheden en bedrijfsleven kunnen samenwerken.

Het geel omcirkelde gat in het omslag legt de focus op de impact van intelligente mobiliteit. Het lijnenspel verbindt de inhoud: de hoofdstukken, het beeldmateriaal en de diverse aanhaakmomenten (quotes en kaderteksten). De iconen zijn ontwikkeld om de inhoud te versterken. Hiermee wordt de inhoud toegankelijk en leesbaar.Image
Image
Image
Image
Image
Image
Brochure

Beter benutten van intelligente Mobiliteit


Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De brochure ‘Beter benutten van intelligente Mobiliteit’ is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De brochure geeft inzicht in hoe intelligente mobiliteit nu en in de toekomst een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke doelstellingen en hoe overheden en bedrijfsleven kunnen samenwerken.

Het geel omcirkelde gat in het omslag legt de focus op de impact van intelligente mobiliteit. Het lijnenspel verbindt de inhoud: de hoofdstukken, het beeldmateriaal en de diverse aanhaakmomenten (quotes en kaderteksten). De iconen zijn ontwikkeld om de inhoud te versterken. Hiermee wordt de inhoud toegankelijk en leesbaar.Image
Image
Image
Image

Image