Website

Arbeidsmarkt vooriedereen.nl


Opdrachtgever: E:M+MA.

Arbeidsmarktvooriedereen.nl is een initiatief van Cedris, VHG, FME en bKN. Deze organisatie hebben gezamenlijk een manifest opgesteld waarin zij aandacht vragen om gezamenlijk met publieke en private partijen werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen kan meedoen. Ook mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Ondanks dat de urgentie breed wordt gedeeld, komt die inclusieve arbeidsmarkt niet vanzelf tot stand.
Het manifest is aangeboden aan de kamerleden en daarnaast is er gekozen om het manifest online een platform te geven, zodat het voor geïnteresseerden altijd bereikbaar is. Daarnaast komen kamerleden aan het woord die hun visie geven. Zij zijn hiervoor speciaal benaderd en geïnterviewd in de hoop draagvlak te creëren.


Image
Image
Image
Image
Image
Website

Arbeidsmarkt vooriedereen.nl


Opdrachtgever: E:M+MA.

Arbeidsmarktvooriedereen.nl is een initiatief van Cedris, VHG, FME en bKN. Deze organisatie hebben gezamenlijk een manifest opgesteld waarin zij aandacht vragen om gezamenlijk met publieke en private partijen werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen kan meedoen. Ook mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Ondanks dat de urgentie breed wordt gedeeld, komt die inclusieve arbeidsmarkt niet vanzelf tot stand.
Het manifest is aangeboden aan de kamerleden en daarnaast is er gekozen om het manifest online een platform te geven, zodat het voor geïnteresseerden altijd bereikbaar is. Daarnaast komen kamerleden aan het woord die hun visie geven. Zij zijn hiervoor speciaal benaderd en geïnterviewd in de hoop draagvlak te creëren.


Image
Image
Image
Image